Services How can we help you? 

Il-Kunsill Lokali joffri numru ta' servizzi lir-residenti fosthom:

 

Ħlasijiet ta’ :
- Citazzjonijiet
- Kera ta’ l-Art tal-Gvern
- Liċenzji tal-Kummerc (ħwienet, bejjiegħa tal-monti, ecc.)

 

Permessi:

- Hlasijiet ta’ permessi ghal skips

- Hlasijiet ta’ permessi ghal divertiment pubbliku jew attivitajiet ohra

- Hlasijiet ta’ permessi ghal magni tal-bejgh awtomatici

- Hlasijiet ta’ permessi ghal kiddie ride machines
- Hlasijiet ta’ permessi ghal mwejjed u siggijiet

- Hlasijiet ghal permessi ta' gabbani u kiosks
- Hlasijiet ta’ permessi ghal krejnijiet u lifters
- Hlasijiet ta’ permessi ghal gheluq ta’ toroq

- Hlasijiet ta’ permessi ghal Gwardjani Lokali

 

Ġbir ta’ skart imhallat:
Dan isir minn kuntrattur tal-Kunsill Lokali nhar ta' Erbgha u nhar ta' Sibt mis-7.00am

 

Ġbir ta’ skart riciklabbli
L-iskart riciklabbli (f'boroz grizi) jinġabar mill-jollettur kull nhar ta’ Tlieta u nhar ta' Gimgha. Fir-rigward, il-Kunsill Lokali ghandu ftehim ma’ skema awtorizzata sabiex perjodikament iqassam minghajr hlas, boroz grizi lir-residenti.

 

Ġbir ta’ skart organiku

L-iskart organiku (f'boroz bojod) jinġabar mill-kollettur kull nhar ta’ Tnejn, l-Erbgha u l-Gimgha. Boroz ghall-iskart organiku jitqassmu lir-residenti minghajr hlas minn WasteServ Malta Ltd. perjodikament.

 

Ġbir ta’ skart goff
Dan isir kull nhar ta’ Tnejn fil-għodu. Kull min ikun irid juża dan is-servizz kull ma jrid hu li jċempel l-uffiċċju tal-Kunsill jew jirrikorri personalment l-uffiċċju.

 

Librerija Pubblika ( Hinijiet tal-ftuh)

mill-1 ta’ Gunju sa 30 ta’ Settembru
It-Tnejn 05.00pm – 07.00pm
L-Erbgħa 05.00pm – 07.00pm
Il-Ħamis 08.00am – 10.00am
Il-Ġimgħa 8.00am - 10.00am, 05.00pm – 07.00pm
Is-Sibt 08.00am – 10.00am

mill-1 ta’ Ottubru sa' 31 ta’ Mejju
It-Tnejn 01.00pm – 03.00pm
L-Erbgħa 01.00pm – 03.00pm
Il-Ħamis 08.00pm – 10.00pm
Il-Ġimgħa 05.00pm – 07.00pm
Is-Sibt 08.00am – 10.00am

 

Internet Browsing

Il-Kunsill Lokali joffri servizz ta' internet browsing ghar-residenti u pubbliku in-generali.