NGO's

Lista ta' Ghaqdiet fil-lokalita'

 

PARROCCA MADONNA TA' POMPEI - MARSAXLOKK

UFFICCJU PARROKJALI, PJAZZA MADONNA TA' POMPEI, MARSAXLOKK

Tel : 21650662

E-Mail : marsaxlokkparish@yahoo.com

Web-site : www.marsaxlokkparish.com

 

GHAQDA MUZIKALI MADONNA TA' POMPEI - MARSAXLOKK

BANDA POMPEI, 134, TRIQ IL-KAJJIK, MARSAXLOKK

Tel : NIL

E-Mail  : pompeibandclub@gmail.com

Web-Site : NIL


GRUPP ARMAR TAL-FESTA

9, Triq Pompei, Marsaxlokk

Tel : NIL

E-Mail : NIL

Web-Site : NIL

 

GHAQDA 8 TA' MEJJU - MARSAXLOKK

50, FLEUR D'AMOUR,  TRIQ CICERUN, MARSAXLOKK

Tel: NIL

E-mail : 8tamejju@gmail.com

Web-Site : Nil


MARSAXLOKK FOOTBALL CLUB

TORRI VENDOME, TRIQ IT-TORRI VENDOME, MARSAXLOKK

Tel : NIL

E-Mail : marsaxlokkfc2013@gmail.com

Web-Site : NIL
 


GHAQDA GBIR TAN-NAR POMPEI MARSAXLOKK

c/o Matthew's Take Away, Triq Xatt is-Sajjieda, Marsaxlokk

Tel : 27658926

E-Mail : ghaqdanarpompei@gmail.com

Web-Site : NIL

 

MARSAXLOKK YOUTH NURSERY

SOCCER SCHOOL TORRI VENDOME, TRIQ IT-TORRI VENDOME, MARSAXLOKK

Tel : NIL

E-Mail : chborg1897@onvol.net

Web-Site : NIL
 

MARSAXLOKK ACQUATIC SPORTS CLUB

MARSAXLOKK ASC, IL-PITCH, TRIQ IT-TRUNCIERA, MARSAXLOKK

Tel : NIL

E-Mail : mxlokkasc@hotmail.com

Web-Site : www.marsaxlokk-asc.com


GHAQDA KOOPERATIVA TAS-SAJD LTD.

ID-DWANA, XATT IS-SAJJIEDA, MARSAXLOKK

Tel : 21653826

E-Mail : info@fishkoop.com

Web-Site : www.fishkoop.com
 

KOOPERATIVA NAZZJONALI TAS-SAJD XATT IS-SAJJIEDA, MARSAXLOKK

Tel :21659391

E-Mail : fishcoop@maltanet.net

Web-Site : NIL


PARTIT LABURISTA - MARSAXLOKK

XATT IS-SAJJIEDA, MARSAXLOKK

Tel : 21652383/5

E-Mail : marsaxlokk@partitlaburista.org

www.partitlaburista.org


PARTIT NAZZJONALISTA - MARSAXLOKK

DAR IL-GUSTIZZJA SOCJALI, PJAZZA MADONNA TA' POMPEI, MARSAXLOKK

Tel : NIL

E-Mail : pn.marsaxlokk@gmail.com

Web-Site : www.pn.org.mt


ZGHAZAGH AZZJONI KATTOLIKA

UFFICCJU PARROKJALI, PJAZZA MADONNA TA' POMPEI, MARSAXLOKK

Tel : 21650662

E-Mail : marsaxlokk@zakmalta.org

Web-Site : www.zakmalta.org
 

PATRIJIET TEREZJANI

PATRIJIET TEREZJANI, DAR IT-TALB, TRIQ DELIMARA, MARSAXLOKK

Tel : 21651268

E-mail : jose.debono@um.edu.mt

Web-Site : NIL


SORIJIET QALB TA' GESU

DOMUS MARIE, XATT IS-SAJJIEDA, MARSAXLOKK

Tel : 21651291

E-mail : domusmarie@onvol.net

Web-Site :NIL


QASAM MUSEUM TAS-SUBIEN

TRIQ SAN GUZEPP, MARSAXLOKK

Tel :NIL

E-mail : NIL

Web-Site : NIL


QASAM MUSEUM TAL-BNIET

TRIQ SAN GUZEPP, MARSAXLOKK

Tel : 27658926

E-Mail : phyllisrosemizzi@gmail.com

Web-Site : NIL

 

Lista ta' Ghaqdiet fil-lokalita'