History

Il-Kunsilli Lokali

Filwaqt li f'diversi lokalitajiet, il-Kunsilli Lokali bdew jiffunzjonaw sa mill-1993, permezz ta' appovazzjoni tal-Parlament Malti, nhar it-30 ta' Ġunju, l-ewwel leġislatura tal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk ġiet eletta permezz ta' elezzjoni li seħħet nhar l-14 ta' Mejju 1994.  Minn dak iż-żmien, il-Kunsill Lokali dejjem kien kompost minn ħames membri, eletti demokratikament mill-poplu.

 

Is-segwenti hija l-komposizzjoni tal-leġislaturi passati tal-Kunsilli Lokali li ħadmu b'risq Marsaxlokk

Is-Sitt Legislatura ( 2012 - 2015 )

Sindku            - Il-Perit Edric Micallef

Vici-Sindku     - Is-Sur Carmelo Bugeja

Kunsillier        - Is-Sur Steven Grech

Kunsillier        - Is-Sur Stephen Caruana

Kunsillier        - Is-Angelo Micallef

Segretarju Ezekuttiv - Is-Sur Duncan Hall

Il-Hames Legislatura ( 2007 - 2012 )

Sindku            - Is-Sur Stephen Caruana

Vici-Sindku     - Il-Perit Edric Micallef

Kunsillier        - Is-Sur Steven Grech

Kunsillier        - Is-Sur Remigio Cassar

Kunsillier        - Is-Sur William Pomroy

Segretarju Ezekuttiv - Is-Sur John Restall / Is-Sur Duncan Hall

 

Il-Hames Legislatura  ( 2007 - 2012 )

Ir-Raba' Legislatura ( 2004 - 2007 )

Sindku         - Il-Perit Edric Micallef

Vici-Sindku  - Is-Sur Remigio Cassar

Kunsillier     - Is-Sur William Pomproy

Kunsillier     - Is-Sur Stephen Caruana

Kunsillier     - Is-Sur Carmelo Bugeja

Segretarju Ezekuttiv - Is-Sur John Restall

Ir-Raba' Legislatura ( 2004 - 2007 )

It-Tielet Legislatura ( 2001 - 2004 )

Sindku          - Is-Sur Carmelo Bugeja

Vici-Sindku   - Il-Perit Edric Micallef

Kunsillier      - Is-Sur Stephen Caruana

Kunsillier      - Is-Sur Remigio Cassar

Kunsillier      - Is-Sur William Pomroy

Segretarju Ezekuttiv - Is-Sur John Restall

It-Tielet Legislatura ( 2001 - 2004 )

It-Tieni Legislatura ( 1998 - 2001 )

Sindku         - Is-Sur Carmelo Bugeja

Viċi-Sindku  - Is-Sur Joseph Grech

Kunsillier     - Is-Sur William Pomroy

Kunsillier     - Dr. Richard Farrugia

Kunsillier     - Is-Sur Hermann Schiavone

Segretarju Ezekuttiv - Is-Sur John Restall

It-Tieni Legislatura ( 1998 - 2001 )

L-Ewwel Legislatura ( 1994 - 1998 )

Sindku          - Dr.Paul Scriha

Viċi-Sindku   - Is-Sur Joseph Grech

Kunsillier      - Is-Sur Joseph Gravina

Kunsillier      - Is-Sur William Pomroy

Kunsillier      - Is-Sur Joseph Grech

Segretarju Ezekuttiv - Is-Sur Alfred Curmi

L-Ewwel Legislatura ( 1994 - 1998 )